Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Vitesse '08
Alle rechten voorbehouden.

SV VITESSE '08

Home


Bedankbrief Joop van den Ing

Hallo,

Ik wil graag een dankwoord schrijven voor de vier hele mooie jaren bij Vitesse ‘08

Allereerst wil ik het bestuur van Vitesse ‘08 bedanken voor het vertrouwen in mij , ik was immers een beginnend trainer die weliswaar assistent op het hoogste amateurniveau was maar nog geen ervaring had als hoofdtrainer. Die ervaring die ik hier (ook drie jaar)en vele jaren vanaf de F jeugd tot aan de C jeugd had opgedaan is wel van enige invloed geweest op de manier zoals ik werk , neemt niet weg dat er heel veel dingen hetzelfde blijven ongeacht het niveau.

Lees verder


Agenda Algemene Ledenvergadering SV Vitesse ’08 woensdag 30 maart 2016 om 20.00 uur

 •  Opening  
 • Mededelingen  

 • Notulen ALV 21-01-2015: Vaststelling 

 • Jaarverslagen diverse afdelingen: Vaststelling  

 • Jaarrekening 2014/15 en Financiëel verslag: Goedkeuring  

 • Kas en controle commissie 

              - Commentaar c.q. benoeming nieuw lid  

 •  Vaststellen contributie  
 •  Kunstgrasveld:  

              - Toelichting voortgang realisatie en financiering  

              - Instemming aangaan overeenkomst Gemeente Gennep en leningsverplichtingen 

              -A- Toelichting uitgangspunten statuten en samenstelling  

                    Algemeen Bestuur en Afdelingsbesturen 

              -C- Doel en opzet Huishoudelijk Reglement 

                     - Vaststelling HHR 

                     - Toelichting Regeling oud papier 

 • Toelichting Kledingfonds  
 • Bestuursverkiezing 

              -A- Vaststelling Rooster van Aftreden / vacante leden 

              -B- Aftreden bestuur en Verkiezing / benoemingen 

                    Tussentijds afgetreden:

                    - Wil Nelissen (atletiek) 

                    - Bertus van As

                    Aftredend en herkiesbaar alle zittende bestuursleden:

                    - Willie, Peter, René, Frans 

                    Daarnaast verkiesbaar: 

                    - Ton Noij (voetbal) kandidaat bestuurslid 

                    - Ton van Rijswijk (atletiek) kandidaat bestuurslid  

 • Rondvraag 

 

Ter herinnering aan Arie van Bree

Op zondag 13 maart jl. ontvingen wij het bericht van overlijden van ons oud lid en bestuurslid Arie van Bree. Een bijzonder mens was hij. Altijd vriendelijk en behulpzaam, zo ook voor onze club. Hij was als bestuurslid, lid van de commissie organisatie van het 75 jaar bestaan en zorgde mede voor de bouw van een grote feesttent op de Groes. Mede door een geweldig programma werkte hij mee aan een programma waar heel Gennep plezier aan beleefde. Arie was als lid van de bouwploeg bij het overgaan van sportpark de Groes naar de Heijkuul, onmisbaar door zijn bekwame en niet te remmen inzet op alle gebied. Het was een voorrecht om met hem samen te kunnen werken met resultaat als gevolg. Hij was een voorbeeldig mens en we zullen Arie dan ook blijven gedenken als collega en vriend in onze club. Arie heel veel dank voor je prachtige inzet voor de club. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen sterkte bij dit droevige verlies.

Namens bestuur en leden SV Vitesse `08.