Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Vitesse '08
Alle rechten voorbehouden.

SV VITESSE '08

Home


Aanleg kunstgrasveld is begonnen

De aanleg van het kunstgrasveld is nu begonnen.

Eerst zijn de omheining en de sponsorborden verwijdert. Hierna is de drainage geheel doorgespoeld. Nu is het een grote zandbak. Wordt vervolgd.


Uitloting obligatielening Vitesse ‘08

GENNEP - Onlangs heeft onder toezicht van notaris Mr. Wendelaar Bonga de uitloting plaatsgevonden van de obligatielening van Sportvereniging Vitesse ’08. Trekking 2016, serienummers A 26 en A 47, serienummers B 63 en B 105, serienummers C 194, C 226, C 236, C 242, C 251, C 286 en C 337, serienummers D 393, D 401, D 416, D 454, D 457, D 458, D 468, D 508, D 535, D 538, D 539, D 565, D 593, D 597, D 615, D 619, D 653, D 655, D 779 en D 790. Onder voorbehoud van typefouten. Info bij Willie ten Haaf, telefoon 06-22998489.


Kunstgrasveld gaat er komen

Onlangs is de opdracht tot aanleg van het kunstgrasveld verstrekt. Het bedrijf Topgrass zal de aanleg van het veld verzorgen. Op korte termijn zal er begonnen worden met de voorbereidingen en de daadwerkelijke aanleg van het kunstgras. Wanneer alles spoedig verloopt, hopen we dat midden oktober het kunstgrasveld in gebruik genomen kan worden.


Kledingfonds Voetbal

Kledingfonds

Bij de jaarvergadering van seizoen 2015-2016 is met instemming besloten tot een Kledingfonds.
Door de economische crisis zijn er sponsoren afgehaakt en is gesponsorde kleding van vooral diverse voetbalteams versleten. Vervanging is dringend gewenst.

De vereniging hecht er veel waarde aan dat teams er representatief uitzien en in uniforme kledingkleuren. Om dit te bekostigen is er veel geld nodig om vervolgens een plan de kleding te vervangen.

Besloten is tot invoering van een kledingfonds wat jaarlijks € 15,= per voetbalspelend lid kost.

De start van dit fonds is bij begin van de competitie van seizoen 2016-2017.

Op deze manier kan er dan gestart worden met een gefaseerde vernieuwing van de voetbalkleding, zodat onze voetbal teams er weer representatief en uniform gekleed aan de wedstrijden kunnen deelnemen
De betaling gaat in 2 termijnen per jaar, gelijktijdig met de halfjaarlijkse contributie inning.

Bestuur

SV vitesse’08