Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Vitesse '08
Alle rechten voorbehouden.

SV VITESSE '08

Home

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 13 december begint om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering. Elk Vitesse-lid van 16 jaar en ouder is hierbij uitgenodigd.

Agenda

  • Opening
  • Mededelingen
  • Notulen ALV 25-01-2017
  • Jaarverslagen diverse afdelingen
  • Financiëel verslag
  • Kas en controle commissie
  • Naamswijziging afdeling atletiek
  • Vaststellen contributie
  • Bestuursverkiezing: - Aftredend en herkiesbaar: Willy ten Haaf (voorzitter)

                                                  - Aftredend en herkiesbaar: Henry van Mook (voorzitter afdeling atletiek)

  • Rondvraag