Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Vitesse '08
Alle rechten voorbehouden.

S.V. Vitesse '08

Home


Agenda Algemene Ledenvergadering SV Vitesse ’08 woensdag 30 maart 2016 om 20.00 uur

 •  Opening  
 • Mededelingen  

 • Notulen ALV 21-01-2015: Vaststelling 

 • Jaarverslagen diverse afdelingen: Vaststelling  

 • Jaarrekening 2014/15 en Financiëel verslag: Goedkeuring  

 • Kas en controle commissie 

              - Commentaar c.q. benoeming nieuw lid  

 •  Vaststellen contributie  
 •  Kunstgrasveld:  

              - Toelichting voortgang realisatie en financiering  

              - Instemming aangaan overeenkomst Gemeente Gennep en leningsverplichtingen 

              -A- Toelichting uitgangspunten statuten en samenstelling  

                    Algemeen Bestuur en Afdelingsbesturen 

              -C- Doel en opzet Huishoudelijk Reglement 

                     - Vaststelling HHR 

                     - Toelichting Regeling oud papier 

 • Toelichting Kledingfonds  
 • Bestuursverkiezing 

              -A- Vaststelling Rooster van Aftreden / vacante leden 

              -B- Aftreden bestuur en Verkiezing / benoemingen 

                    Tussentijds afgetreden:

                    - Wil Nelissen (atletiek) 

                    - Bertus van As

                    Aftredend en herkiesbaar alle zittende bestuursleden:

                    - Willie, Peter, René, Frans 

                    Daarnaast verkiesbaar: 

                    - Ton Noij (voetbal) kandidaat bestuurslid 

                    - Ton van Rijswijk (atletiek) kandidaat bestuurslid  

 • Rondvraag 

 

Ter herinnering aan Arie van Bree

Op zondag 13 maart jl. ontvingen wij het bericht van overlijden van ons oud lid en bestuurslid Arie van Bree. Een bijzonder mens was hij. Altijd vriendelijk en behulpzaam, zo ook voor onze club. Hij was als bestuurslid, lid van de commissie organisatie van het 75 jaar bestaan en zorgde mede voor de bouw van een grote feesttent op de Groes. Mede door een geweldig programma werkte hij mee aan een programma waar heel Gennep plezier aan beleefde. Arie was als lid van de bouwploeg bij het overgaan van sportpark de Groes naar de Heijkuul, onmisbaar door zijn bekwame en niet te remmen inzet op alle gebied. Het was een voorrecht om met hem samen te kunnen werken met resultaat als gevolg. Hij was een voorbeeldig mens en we zullen Arie dan ook blijven gedenken als collega en vriend in onze club. Arie heel veel dank voor je prachtige inzet voor de club. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen sterkte bij dit droevige verlies.

Namens bestuur en leden SV Vitesse `08.  


Schoolvoetbal 2016 (vervolg)

Na een oproep voor het zoeken van vrijwilligers, die de organisatie rondom het schoolvoetbal op zich willen nemen, zijn we verheugd jullie mede te delen dat onze leden Kim Hofmans, Robin Gisbers en Nena van Arensbergen bereid zijn gevonden om dit op te pakken. Tevens heeft een aantal vrijwilligers zich bij Frits Sanders gemeld, die op de speeldag zelf willen helpen.
 
Mede door deze vrijwilligers kunnen we de lange traditie van het schoolvoetbal bij Vitesse ’08 voortzetten.
 
Alvast bedankt en succes met de voorbereidingen!


Algemene Ledenvergadering woensdag 30 maart

Op woensdag 30 maart 2016 zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden.

De vergadering zal om 20.00 uur beginnen en zal plaats hebben in de kantine van SV Vitesse '08.

De agenda wordt een week vantevoren bekendgemaakt.


Schoolvoetbal 2016

De afgelopen decennia is op het terrein van SV Vitesse de eerste ronde van het schoolvoetbal voor de kop van Noord-Limburg gespeeld. Een voetbaltoernooi dat veel gezelligheid en sportiviteit met zich meebrengt en tevens ter promotie van het voetbal voor schoolkinderen dient. Deze traditie staat helaas op de tocht omdat er bij Vitesse ’08 op dit moment geen vrijwilliger is   die deze organisatie op zich wilt nemen. De KNVB is dan ook dringend op zoek naar iemand die dat zou willen doen. Wat wordt er van je verwacht:

Één  woensdagmiddag per jaar (in 2016 is dat 16 maart) zorg je voor de lokale organisatie van het toernooi. Met enkele vrijwilligers houd je de uitslagen en standen van het toernooi bij en zorg je samen met Vitesse ’08 voor de kantinebezetting. Het programma en de veldindeling wordt door de KNVB verzorgd. Dit alles zal mede ondersteund worden door SV Vitesse’08.

Ben jij bereid en heb je belangstelling om één  woensdagmiddag per jaar met enkele uren voorbereiding het schoolvoetbal op het terrein van SV Vitesse’08 te organiseren? Neem dan contact op met Frits Sanders, telefoonnummer 06-47420075/ fpgsanders@gmail.com.

Mocht zich voor 12 februari 2016 geen kandidaat gemeld hebben dan zal aan een lange traditie een einde komen en er geen schoolvoetbal in de kop van Noord Limburg meer zijn.

Frits Sanders