Hoofdsponsoren

ah

elpress

© Vitesse '08
Alle rechten voorbehouden.

S.V. Vitesse '08

Home


Dankwoord voor de huldiging van de jubilarissen op de nieuwjaarsreceptie van Vitesse `08 op 8 januari 2017

Het was niet overdruk op die zondag. Mogelijk omdat de meeste spelers tijdens de winterstop gebruik maken van de vrije zondag zonder voetbal om met iets anders bezig te kunnen zijn. Prettig was wel dat het eerste elftal grotendeels aanwezig was, die hadden zojuist getraind. En een grote aanhang van veteranen was aanwezig .Maar die er bij waren zoals bestuur en organisatie, die bezorgden ons toch een heel mooie middag. Traditie was het de gelegenheid om elkaar  het allerbeste te wensen in goede gezondheid voor 2017 met mooi en net voetbal. De huldiging van de jubilarissen werd door het bestuur zoals altijd keurig verzorgd en voor elk iets persoonlijks  belicht. Bijzonder was het onverwachte optreden van de Joekskapel Bombarie die de sfeer meteen omhoog bracht, geweldige verrassing, voor herhaling vatbaar. Opvallend was dat er van de 12 aanwezige muziekanten er liefst 6 voorzitters bij  waren van een Gennepse vereniging, en dan de voorzitter van Vitesse en de Ere voorzitter erbij, mogen we toch gerust zeggen dat we in goed gezelschap waren, uiteraard. Namens alle jubilarissen heel hartelijke dank voor de warme  en sympathieke organisatie van deze dag.


Ronny Hendriks - Vrijwilliger van het jaar

Zoals gebruikelijk werd op de nieuwjaarsreceptie de Vrijwilliger van het Jaar bekand gemaakt.

Dit jaar viel de keuze op Ronny Hendriks. Ronny werd meerdere mailen genomineerd door verschillende mensen. Hieronder de redenen waarom Ronny dit jaar is verkozen tot terechte vrijwilliger van het jaar:

  • Wat deze jongen niet allemaal heeft gedaan voor de club de laatste jaren, met de jeugd en met de senioren. Zelf altijd klaar voor hulp en aanpakken, kantine, onderhoud, toernooien en ga zo maar door. Ook kan hij mensen altijd goed motiveren om ook wat voor de club te doen.

  • Als je bedenkt op hoeveel vlakken hij de vereniging helpt, kantine, vlaggen, trainer 2de , helpt bij technische dienst, etc. Hij doet dit altijd met veel plezier en volle overgave en daarom wil ik hem nomineren.

  • Leider van 2, technische commissie en bijdrage bij het verbouwen van de kantine.


Jan Eikholt neemt afscheid als oud-papiercoördinator

Jaren lang was Jan Eikholt coördinator van het ophalen van het oud papier in Gennep namens Vitesse '08. Eind 2016 heeft hij aangegeven daarmee te gaan stoppen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd hij bedankt en in het zonnetjes gezet.


Jubilarissen gehuldigd tijdens nieuwjaarsreceptie

Dit jaar waren er maar liefst 11 jubilarissen. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn.

John Peeters - 40 jaar lid

 

Jan Hubbers - 60 jaar lid

 

Arie van Bergen - 70 jaar lid

 

Jacob van Tankeren - 75 jaar lid

 

De volgende jubilarissen konden helaas niet aanwezig zijn:

Jac Aarnoutse - 25 jaar lid

Toon Sanders - 50 jaar lid

Willie Artz - 50 jaar lid

Harry de Roy - 50 jaar lid

Cocky Peters - 60 jaar lid

Jan Rutten - 60 jaar lid

Fred Slungers - 60 jaar lid 


SV Vitesse '08 gaat aanleg kunstgrasveld afronden

Kort na de zomer van 2016 besloot SV Vitesse '08  tot de aanleg van een kunstgrasveld op haar hoofdveld op sportterrein De Heijkuul te Gennep. Kort voor het invullen van de toplaag met een rubber infill-materiaal ontstond onzekerheid omtrent eventuele risico's voor de gezondheid van dit materiaal. Dit vooral n.a.v. een uitzending begin oktober 2016 van het TV-programma Zembla waarin deze twijfels onder de aandacht werden gebracht.

Hoewel SV Vitesse '08 sowieso al gekozen had voor een hoge kwaliteit kunstgras en een gekwalificeerde leverancier (Topgrass BV) heeft het bestuur toen besloten om de definitieve afwerking uit te stellen tot er meer duidelijkheid kon worden gegeven omtrent de juistheid van de door Zembla geuite risico's van het gebruikte rubbermateriaal. Door het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is inmiddels op last van het Ministerie van Volksgezondheid een hernieuwd onderzoek uitgevoerd waarvan eind december 2016 de uitslag bekend werd. Het RIVM meldt op haar website dat zij met haar onderzoek heeft vastgesteld dat het risico van het sporten op rubbergranulaat praktisch verwaarloosbaar is.

De KNVB vindt het belangrijk dat haar leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De KNVB schaart zich op haar beurt dus volledig achter deze conclusie.

Het bestuur van SV Vitesse '08 heeft inmiddels besloten om de afwerking van het kunstgrasveld met de gecontroleerde en goedgekeurde rubber infill door te laten gaan. Zij heeft deze week overleg gehad met de Gemeente Gennep om dit besluit met hen te delen. De Gemeente Gennep  bij monde van Wethouder Ed Vandermeulen deelt de mening van SV Vitesse '08 dat de conclusie van overheidsinstelling RIVM als maatstaf mag dienen voor het gebleken veilige gebruik van het rubber infill-materiaal en ziet ook van haar kant geen beletsel om het kunstgrasveld zoals gepland af te werken met de gecontroleerde rubber-infill.

Al met al is SV Vitesse '08 verheugd dat zij na een lange aanloop en de onvoorziene vertraging in de eindfase nu de oplevering van haar kunstgrasveld op korte termijn tegemoet kan zien. Zij dankt alle betrokkenen voor hun inzet en alle clubleden voor hun begrip opdat de tijd genomen kon worden om een weloverwogen en veilige beslissing te kunnen nemen.